Co ma być, to będzie – terapia nadmiernego zamartwiania się (szkolenie online)

580,00 

TO SZKOLENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO
Podczas szkolenia online uczestnicy poznają teoretyczne modele powstawania uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD) i zaopatrzeni zostaną w szereg narzędzi, które w zależności od indywidualnej konceptualizacji pacjenta będą mogli efektywnie zastosować w swojej praktyce.
Po czynnym udziale w szkoleniu (jego potwierdzeniem jest włączona kamerka), zostanie wystawiony certyfikat o odbyciu szkolenia, wraz z opisem nabytych kompetencji.
26-27 lutego 2022 r., 9:00-15:00
2-dniowe szkolenie
dla psychologów i psychoterapeutów

Brak w magazynie

 

TO SZKOLENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Warsztat, w którym uczestnicy poznają teoretyczne modele powstawania uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD). Nauczą się kryteriów diagnozy, jak również tego, w jaki sposób zaburzenie to utrzymuje się. Wśród technik terapeutycznych zapoznają się z technikami terapii metapoznawczej zgodnie z protokołem terapii CBT Wellsa. Dzięki temu zaopatrzeni zostaną w szereg narzędzi, które w zależności od indywidualnej konceptualizacji pacjenta będą mogli efektywnie zastosować w swojej praktyce.

Prowadząca: Anna Respondek – certyfikowana psychoterapeutka CBT (certyfikat PTTPB nr 316), certyfikowana superwizorka (certyfikat superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 70), psycholog. W 2008 r. ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność kliniczna na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W tym samym roku podjęła 4-letnie szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie, stając się jednocześnie członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia. W 2013 r. zdobyła certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, a w 2018 r. przedłużono ważność jej certyfikatu o kolejne 5 lat. W 2021 r. otrzymała certyfikat superwizora – dydaktyka. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy terapeutycznej zdobywała w Poradni Psychologicznej Centrum Rehabilitacji w Szczecinku. Następnie rozpoczęła własną działalność i prowadziła pacjentów w Poznaniu w gabinecie prywatnym oraz współpracowała z Centrum Zaburzeń Odżywiania CTZO w Poznaniu. Ponadto zdobywała doświadczenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Integracja”. Swoją działalność poszerzyła o zespół terapeutów poznawczo-behawioralnych tworząc Centrum Poznawczo-Behawioralne, gdzie prowadzi terapię, superwizję i szkolenia. Działa również w stowarzyszeniu Baba, wspomagając osoby doświadczające przemocy.

Dla kogo: dla psychologów i psychoterapeutów

Termin: 26-27.02.2022 r., sobota oraz niedziela 9:00-15:00
2-dniowe szkolenie
dwie 15-minutowe przerwy kawowe każdego dnia szkolenia

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (szkoleniowych)

Miejsce: Link do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się szkolenie, zostanie przesłany drogą mailową po potwierdzeniu zamówienia.

Inwestycja:  580 zł

Kontakt: tina@trzymsie.pl

Plan szkolenia:

Warsztat przedstawia wiedzę teoretyczną, którą przeplata z umiejętnościami praktycznymi. Uczestnicy na bieżąco ćwiczą korzystanie ze zdobytej wiedzy w formie ćwiczeń indywidualnych, grupowych lub w parach.

Dzień pierwszy
Kryteria diagnozy i poznawczo-behawioralne modele zaburzenia

I. Kryteria DSM
II. Kryteria ICD 10
III. Narzędzia pomocnicze w diagnozie GAD
IV. Epidemiologia
V. Cechy zamartwiania się
VI. Funkcje zamartwiania się
VII. Poznawczy model Wellsa

Dzień drugi
Protokół psychoterapii poznawczo – behawioralnej uogólnionego zaburzenia lękowego wg Wellsa

I. Psychoedukacja na modelu
II. Strategie werbalne do wydobywania zamartwiania się typu 2
III. Pozytywne i negatywne przekonania o martwieniu się
IV. Eksperymenty psychoedukacyjne i behawioralne
V. Reatrybucja werbalna
VI. Elementy ACT
VII. Ekspozycja w terapii lęku uogólnionego

Celem warsztatu jest zrozumienie natury uogólnionego zaburzenia lekowego z perspektywy terapii poznawczo – behawioralnej. Warsztat ukierunkowany jest przede wszystkim na to, by przekazana wiedza miała dla uczestników użytek praktyczny, dzięki czemu będą mogli z poczuciem spokoju i pewności poprowadzić terapię u pacjenta wykazującego objawy GAD. Z tego też względu zostanie przedstawiony jeden protokół terapeutyczny, co zgodnie z założeniami CBT będzie skutkowało zbudowaniem wyczerpującego, jednolitego i ustrukturyzowanego pakietu umiejętności.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami przez poniższy formularz lub adres e-mail: tina@trzymsie.pl