Transdiagnostyczne podejście do terapii perfekcjonizmu (szkolenie online)

580,00 

SZKOLENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO. Wystarczająco dobrze naprawdę wystarczy. Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawy teoretyczne, modele psychopatologii oraz mechanizmy zmiany, ułatwiające pracę z osobami przejawiającymi kliniczny perfekcjonizm.
Po czynnym udziale w szkoleniu (jego potwierdzeniem jest włączona kamerka), zostanie wystawiony certyfikat o odbyciu szkolenia, wraz z opisem nabytych kompetencji.
9-10 października 2021 r., 9:00-18:00
2-dniowe szkolenie
dla psychologów i psychoterapeutów

 

Prowadzące: Hanna Malinowska-Wikaryjczyk – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB i EABCT), superwizor dydaktyk Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 61), a także absolwentka studium z zakresu terapii uzależnień, członkini  PTTPB. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii WSP w Gdańsku, podczas wieloletniej pracy w ośrodkach terapii uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, od 10 lat w prywatnej praktyce. Aktualnie, poza prywatną praktyką terapeutyczną i superwizyjną, prowadzi trening DBT oraz kształci się z terapii schematów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w nurcie terapii schematu, uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu DBT i w grupowych superwizjach CBT. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zaburzeń nastroju i uzależnień (w szczególności behawioralnych), ma szerokie doświadczenie jako prowadząca i współprowadząca grup, warsztatów i szkoleń dotyczących m.in.: zaburzeń odżywiania (ACT), DDA, uzależnień i depresji. Specjalizuje się w pracy z adolescentami i osobami dorosłymi. W wolnym czasie uczy się włoskiego i stara się dogonić swoje myśli na spacerach z synkiem.

Agnieszka Wroczyńska – certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii. Podyplomowo kształciła się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyła studia z zakresu seksuologii klinicznej, studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Ukończyła całościowe szkolenie DBT, oraz szereg szkoleń z zakresu ACT i Terapii Schematu. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Association For Contextual Behavioral Science, zasiada w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS. W latach 2009 -2011 brała udział w projekcie badawczym TRAKT prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski, w ramach którego prowadziła terapię osób cierpiących na zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) w wyniku wypadków komunikacyjnych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz parami. Terapię prowadzi zarówno protokołami CBT jak i trzecią falą: DBT, ACT, terapia schematów.

Dla kogo: dla psychologów i psychoterapeutów

Termin: 9-10.10.2021 r., sobota oraz niedziela 9:00-18:00
2-dniowe szkolenie
dwie 15-minutowe przerwy kawowe oraz godzinna obiadowa

Miejsce: Link do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się szkolenie zostanie przesłany drogą mailową po potwierdzeniu zamówienia

Inwestycja: 580 zł

Kontakt: piotr@trzymsie.pl

Plan szkolenia:

Warsztat składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna – prezentacja i omówienie:
1. Definicja perfekcjonizmu
2. Zaburzenia i obszary problemowe związane z perfekcjonizmem
3. Protokoły pracy z perfekcjonizmem i jego modele – w kierunku modelu transdiagnostycznego (CBT-P, CBT-E, RO DBT, ACT)

Część praktyczna – praca ćwiczeniowo-warsztatowa:
Techniki pracy:
– nawiązanie relacji z pacjentem perfekcjonistycznym,
– identyfikacja problemów i motywacja do zmiany,
– eksperymenty behawioralne,
– elastyczność poznawcza,
– zmiana stylu myślenia,
– prokrastynacja, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, nagradzanie się,
– obszary problemowe: niewykonywanie prac domowych, wystawianie terapeuty na próbę, postawa konfrontacyjna,
– perfekcjonizm jako zasób,
– self-compassion.

Celem warsztatu jest przedstawienie transdiagnostycznego podejścia do zaburzeń związanymi z klinicznym perfekcjonizmem oraz nauczenie pracy terapeutycznej z osobami, które go przejawiają. Bazą warsztatu będzie model CBT Shafran, Egan i Wade (2010), ale wykorzystane i zaprezentowane będą również inne modele teoretyczne m.in. praca według terapii akceptacji i zaangażowania, czy dialektyczno-behawioralnej. Przedstawione zostaną podstawy teoretyczne, modele psychopatologii, mechanizmy zmiany. Uczestnicy będą znali i umieli zastosować konkretne techniki pracy w praktyce klinicznej z osobami przejawiającymi kliniczny perfekcjonizm.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami przez poniższy formularz lub adres e-mail: piotr@trzymsie.pl