Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział. Dokument jest przesyłany drogą mailową maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od daty szkolenia.